Pontverseny

PONTVERSENY FELADATMEGOLDÓKNAK

 

A Matlap a 2018-2019-es tanév során is meghirdeti a pontversenyt feladatmegoldói számára. A verseny eredményét lapunk 2019/7-es számában közöljük. Az összesítésnél lapunk 2018/7 – 2019/5-ös számaiban kitűzött feladatokra beküldött megoldásokat vesszük figyelembe, a díjazott tanulók legalább öt lapszámból kell beküldjenek megoldásokat.

Amennyiben sikerül támogatókat szerezni, melyhez kérjük munkatársaink és a szülők segítségét (szponzorálás, 2%), akkor az elmúlt évekhez hasonlóan legjobb feladatmegoldóinkat díjazzuk.

A Kitűzött feladatok rovatban minden helyesen megoldott feladat 5 pontot ér.

Felhívjuk feladatmegoldóink figyelmét, hogy szószerint másolt, egyforma megoldásokat nem fogadunk el. Kérjük, hogy mindenki csak ismereteinek megfelelő feladatok egyéni, önálló megoldását küldje be. Kérjük feladatmegoldóinkat, hogy ne a feladatok végeredményét, hanem a részletesen leírt megoldást küldjék be. A puszta eredményközlést nem értékeljük. A kitűzött feladatok megoldását két lapszámmal később közöljük.

A Logikai feladványok rovatban kitűzött feladatokra minden tanuló küldhet megoldásokat, osztálytól függetlenül. Minden helyesen megoldott feladat az indoklás leírásával 5 pontot ér.

Felhívjuk feladatmegoldóink figyelmét, hogy a beküldött megoldásoknál tartsák figyelembe a következő formai követelményeket:

  • Minden küldemény tartalmazzon egy Összesítő lapot, amelyen a tanuló feltünteti nevét, az iskola nevét és helységnevét, osztályát, tanára nevét és a megoldott feladatok sorszámát.
  • A megoldásokat tartalmazó lapokon szerepeljen a tanuló neve, osztálya, iskolája és a feladatok sorszáma.
  • A borítékon feladóként a tanuló neve, osztálya, iskolája és a helység szerepeljen.
  • A beküldött megoldások olvashatóak, rendezett külalakúak legyenek. Elektronikus postán beküldött megoldásokat nem fogadunk el. Kérjük, hogy a levelet súlyának és méretének megfelelő értékű bélyeggel lássák el. A leveleket nem szükséges ajánlva vagy gyorspostával küldeni!

 

A Kitűzött feladatok és a Logikai feladványok rovatokban megjelent feladatok megoldásait a szerkesztőség postacímére várjuk:

                        Redacţia Matlap, 400840 Cluj-Napoca, Of. poştal nr.9. C.P. 542