Matlap

Matlap – Ifjúsági matematikai lapok

 

Az 1993-ban alakult Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság 1997-től adja ki a Matlap ifjúsági matematikai szaklapot. Évente tíz számban jelenik meg az iskolai tanév folyamán szeptember-június hónapokban, 40 oldalon. Elsősorban általános és középiskolás diákok számára készül, de  elemi iskolások számára is tartalmaz feladatokat.

Lapunk több mint 60 éves múltra tekint vissza, az 1953-tól kiadott Matematikai és Fizikai Lapok, későbbi Matematikai Lapok utódja.

 

Főszerkesztő: dr. Szenkovits Ferenc

Szerkesztők: Adorjáni Csilla, Sárkány Györgyi

Műszaki szerkesztő: Néda Zsuzsa

 

Megrendelhető az iskolákban tanító matematikatanároknál vagy a szerkesztőségben.

 

Lapterjesztő tanárok:

 

ARAD megye:
Arad: Spier Tünde (Csiky Gergely Főgimn.)
BESZTERCE-NASZÓD megye:
Beszterce: Fodor Erika (Andrei Mureșanu Főgimn.)
BIHAR megye:
Margitta: Betuker Enikő (Horváth János Elm. Líc.)
Nagyszalonta: Nagy Olga (Arany János Elm.Líc.)
Nagyvárad: Gál Ildikó (Lorántffy Zsuzsanna Ref. Koll.)
Székelyhíd: Major József (Petőfi Sándor Elm. Líc.)
BRASSÓ megye:
Brassó: Barabás Emike (Áprily Lajos Főgimn.)
BUKAREST: Forró Enikő (Ady Endre Elm. Líc.)
FEHÉR megye:
Nagyenyed: Turzai Ildikó (Bethlen Gábor Koll.)
HARGITA megye:
Csíkszereda: Simon József (Petőfi Sándor Ált. Isk.)
Gyergyószentmiklós: Bíró Zoltán (Salamon Ernő Elm. Líc.)
Homoródalmás: Pálffy Julianna (Dávid Ferenc Ált. Isk.)
Székelykeresztúr: Simó Margit (Orbán Balázs Gimn.)
Székelyudvarhely: Dávid Géza (Tamási Áron Gimn.)
Tuzson Zoltán (Baczkamadarasi Kiss Gergely Ref. Koll.)
HUNYAD megye:
Déva: Kovács Erzsébet (Téglás Gábor Elm. Líc.)
KOLOZS megye:
Bálványosváralja: Ferencz Ilona (Ált. Isk.)
Dés: Mészáros Dávid (Ált. Isk.)
Kolozsvár: Czondi János (Brassai Sámuel Elm. Líc.)
Lőrinczy Annamária (Onisifor Ghibu Elm. Líc)
Nagy Magdolna (Református Koll.)
Rokaly Réka (Apáczai Csere János Elm. Líc.)
Tímár Mária (János Zsigmond Unitárius Koll.)
Vincze Ágnes (Báthory István Elm. Líc.)
Torda: Kassay Sándor (Jósika Miklós Elm. Líc.)
KOVÁSZNA megye:
Barót: Oláh-Ilkei Árpád (Baróti Szabó Dávid Isk.)
Kézdivásárhely: Gáspár Mária (Nagy Mózes Elm. Líc.)
Kovászna: Pop Csilla (Kőrösi Csoma Sándor Líc.)
Sepsiszentgyörgy: Fekécs Károly (Váradi József Ált. Isk.)
Henning Edit (Székely Mikó Koll.)
Varga Csilla (Mikes Kelemen Elm. Líc.)
MAROS megye:
Kibéd: Lengyel-Fischer Ágnes (Mátyus István Ált. Isk.)
Marosvásárhely: Bandi Árpád (arpad.bandi@yahoo.com)
Bató Domokos (Liviu Rebreanu Gimn.)

Secăreanu Éva (Európa Gimn.)

György Gabriella (Bolyai Farkas Elm. Líc.)
Nagyernye: Székely Endre (Apafi Mihály Ált. Isk.)
Segesvár: László Imola (Mircea Eliade Főgimn.)
Szászrégen: Nagy Zsuzsa (Petru Maior Elm. Líc.)
Szováta: Portik Antal (Domokos Kázmér Líc.)
Vámosgálfalva: Vásárhelyi János (Fogarasi Sámuel Ált. Isk.)
MÁRAMAROS megye:
Máramarossziget: Takács Attila (Leövey Klára Elm. Líc.)
Nagybánya Zákány Mónika (Németh László Elm. Líc.)
SZATMÁR megye:
Hadad: László Renáta (Wesselényi Ált. Isk.)
Nagykároly: Gaskó Gabriella (Elm. Líc.)
Szatmárnémeti: Olosz Ferenc (Kölcsey Ferenc Főgimn.)
Tasnád: Ruff Zsófia (Technológiai Líc.)
SZEBEN megye:
Medgyes: Székely Éva (Báthory István Ált. Isk.)
SZILÁGY megye:
Kraszna: Oláh Miklós (Cserey-Goga Iskola)
Zilah: Mátyás Rozália (Avram Iancu Sportlíc.)

 

Dr.Kolumbán József: Hatvan év a magyar nyelvű matematikaoktatás szolgálatában